category

Kjøp en mindre ting

Jeg antar at Seattle, som Berkeley, er et arnested for grønne ideer. Så det er ingen overraskelse at Lynn på Family Style Love sier “Jeg tror at jeg har blitt grensen besatt av” greening “livet mitt.” Hun gjør det mest fremragende poenget at alle magasinartiklene som selger oss grønnere versjoner av produkter vi allerede eier, virkelig antyder at vi kjøper mye mer ting, som egentlig er det store problemet her, er det ikke? Tingene? Tingene som overtar planeten?

Gjenbruk, baby!

Og det, vennene mine, er grunnen til at mannen min og jeg kjører gamle biler i stedet for hybrider.

Så la oss se på hvordan Lynn unngikk å kjøpe noen plast-y-smekker. I stedet kjøpte hun noen snaps. og brukte noen oppvask. og laget en funksjonell, vaskbar smekke for den stadig adoptere Harris.

Foto: Lynn

Foto: Lynn

Rock on, Lynn! Se hennes opplæring her.

Leave a Reply